ISR HOLDING

İT XIDMƏTLƏRI

“FM” mühasibat uçotu, hesabat və planlaşdırmanı avtomatlaşdırılmış proseslərlə birləşdirmək üçün həllər təqdim edir və sahibkarlar, dövlət təşkilatları və tənzimləyici orqanlar, maliyyə institutları və digərləri daxil olmaqla bütün iştirakçıların maraqlarını birləşdirir. “FM” müxtəlif sənaye sahələrində müəssisə səviyyəli bizneslər, eləcə də kiçik və orta şirkətlər üçün həllər təqdim edir.